O RIBOLOVU

GDJE RIBOLOVITI

REKREACISKO ŠPORTSKI RIBOLOV DOZVOLJEN JE NA SLJEDEĆIM RIBOLOVNIM VODAMA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH RIBOLOVNOH DRUŠTAVA  – OSIJEK

Rijeka Dunav : od ušća Savulje do ušća Drave (1347 do 1383) R/KM

Rijeka Drava : od ušća Dunav do ušća Karašice (0 do 29) R/KM

Stara Drava Josipovac, Višnjevac, Sarvaš, Bijelo Brdo, Damrina,     Porić, Erdutski Dunavci –  i sve bare dunavskog sektora

Bajeri – jezerca: Jug 2, Vladislavci, Zidine, Našički bajer, Kanal CS „Dvor“  – Ernestinovo, Tenjski kanal, Bobotski kanal do granice s Vukovarsko-srijemskom županijom i rijeka Vuka u granicama općine Vuka

Sve ribolovne vode u administrativnim granicama Grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka

Porić, Erdutski Dunavci : ZABRANJEN SVAKI RIBOLOV OD (01.01. do 31.05.)

PROPISI

VRIJEME LOVOSTAJA I NAJMANJA MJERA ZAŠTIĆENIH RIBA

CIJENE RIBOLOVNICA

KADA KREĆETE U ŠPORTSKI RIBOLOV NE ZABORAVITE

  • dozvolu za športski ribolov
  • potvrdu o položenom ribičkom ispitu
  • člansku iskaznicu
  • upisnik dnevnog ulova
  • osobnu iskaznicu

RIBOLOV NA UŠĆU DRAVE U DUNAV

Za naše ribolovno Društvo ova ribolovna destinacija je izuzetno važna obzirom da na samom ušću Drave u Dunav posjedujemo dom za ribiče.
Uzvodno i nizvodno od ušća Drave u Dunav nalaze se atraktivni tereni za športski ribolov. Tijekom cijele godine pecaju se smuđevi, somovi, šarani, štuke, boleni,  jezevi, deverike, …
Tu su nadaleko poznata, čuvena ribička mjesta Petraš, Hulovo, Renovo, Kovačfog, Stari Dunav, Žuta zemlja.
Na desnoj obali Dunava, kao mrtvaje , prostiru se tereni čuvenog poričkog rita koji se proteže ispod aljmaške i erdutske planine. To su izvanredne ribolovne vode poznate kao veliko prirodno mrestilište i obitavalište  štuke i linjaka.
Športski ribolovci iz većih udaljenosti često dolaze na to poznato veliko ribolovno područje, bogato ribom.

RIBOLOV U ALJMAŠKOM RITU

Ovo je područje za članove ribolovnog društva izuzetno zanimljivo obzirom da Društvo u neposrednoj blizini posjeduje ribički dom.

Područje se sastoji od bara-starih tokova rijeke Drave, međusobno povezanim kanalima. Trenutno je u tijeku revitalizacija područja putem EU-projekata.

ETIČKA NAČELA U RIBOLOVU

Koristi samo dozvoljene metode, tehnike i načine ribolova.

Poštuj vremensko ograničenje, zbog mrijesta riba.

Nikada ne lovi previše riba, čak i onih čiji lov nije ograničen zakonom.

Poštuj službeno lice u kontroli ribolova, pokaži mu ribolovnu dozvolu i ostale dokumente.

Pri susretu sa drugim športskim ribolovcima na vodi pozdravi sa BISTRO !

Poštuj mir i tišinu, ne dosađuj drugim ribolovcima.

Upotreba više štapova od dozvoljenih je slika sebičnosti i pohlepe.

Ne ostavljaj iza sebe otpatke, plastične i staklene boce, plastične vreće i drugo smeće.

Ostavi dio obale i drugim športskim ribolovcima.

Ulovljenu ribu drži u posebnoj čuvarki, nikada je ne drži na špagi ili žici

Veliko je zadovoljstvo vratiti ribu u vodu i pokloniti joj život !