DOM NA UŠĆU

KAKO NAS PRONAĆI ?

U dom na ušću moguće je doći na dva načina. Može se ići od Osijeka preko Nemetina do Sarvaša. U Sarvašu na semaforu, kod crkve, skrenite lijevo do Stare Drave, te se voziti uz Dravu tvrdim šumskim putem  do doma uz razgledanje prekrasnih ribolovnih terena. Brža cesta vodi preko Aljmaša, kada se kod Svetišta skreće lijevo pa kraćim ( oko 3 km ) šumskim putem do doma.

IZDAVANJE APARTMANA

Na prijedlog Izvršnog odbora, Skupština Športskog ribolovnog društva „Drava“ Osijek D.G. donijela je poslovodnu odluku kojom dom na ušću Drave u Dunav daje u najam tvrtki „PETNAEST“ d.o.o. počevši od 10.sječnja 2018.god.

Na taj korak ribolovno Društvo se odlučilo jer se financiranje Društva svelo samo na financiranje iz članarina, a koje su nedostatne za razvoj i održavanje objekata doma na ušću.

Prilikom ugovaranja najma Društvo je za svoje članove osiguralo niz pogodnosti a koje se odnose na korištenje doma : cijene smještaja u dvokrevetnoj sobi, veza za čamac u vrijeme boravka u domu, kao i korištenje doma za potrebe takmičenja i druženja članova ribolovnog Društva.

DVOKREVETNA SOBA I VEZ ČAMAC ZA ČLANOVE DRUŠTVA

Članovi ribolovnog društva, kao posebnu pogodnost imaju mogućnost korištenja dvokrevetne sobe po subvencioniranoj (promotivnoj) cijeni kao i besplatno korištenje veza za čamac za vrijeme boravka u domu.