Tel: 091 449 9715

Povijest izgradnje Ušća

Početak radova na izgranji Doma na Ušću 1954. godine

Prvi izgrađeni bungalovi godine 1980. godine

Stanje nakon rata

Čišćenje i priprema za izgradnju započete su 1998. godine

Kako sve izgleda danas?

Bungalovi u uporabi

Drugi bungalovi – u tijeku namještanje

Close Menu