Tel: 091 449 9715

O NAMA

POVIJEST I OSNIVANJE DRUŠTVA

Godine 1924. u Osijeku – Donji Grad nastaje “Hrvatski podravski klub Rogač”. Prve pisane vijesti o osnivanju ŠRD “Drava” potječu od 09. ožujka 1938. g. kada je privremeni odbor podnio gradskom redarstvu u Osijeku zapisnik osnivačke skupštine, pravila i propise osnivača radi odobrenja Društva i pravila.

Do II svjetsko rata Društvo je dobilo na gospodarenje samo 7 km desne obale Drave i 200 m lijeve, dok su ostale vode pripadale drugim zakupcima ili vlasnicima. Nakon rata Društvo je zakupilo Gregorićev ribnjak, a prihod od prodaje ribe, organizacije ribarskih večeri i zabava trošeno je za plaćanje najma, nabavku alata za saniranje i održavanje ribnjaka. Novo Društvo je u početku brojalo 168 članova, a za svoj društveni rad početkom 1946. god. dobija bivšu zgradu Ivana Gregorića u Krčevinama br. 27 Vinogradi.

Vrijeme poslije 1950. ŠRD Drava okreće se velikim ulaganjima u izgradnji društvenih objekata, objekata za odmor na ušću Drave u Dunav sa restoranom. Na žalost u Domovinskom ratu svi objekti na ušću su opljačkani i devastirani, tako da se opet moralo krenuti od početka. Obnova i gradnja novih objekata počela je 1997/98. godine i traje još i danas. Osnovni izvor prihoda za izgradnju i sanaciju su donacije i dragovoljni rad članova Društva.

USPJESI NA TAKMIČENJIMA

ŠRD “Drava” Osijek od osnivanja pa sve do 2008.godine u svom sastavu imala je športsku ekipu koja se natjecala u tri konkurencije (seniori-ke, juniori-ke i kadeti-kinje). Možemo se pohvaliti da smo u juniorskoj konkurenciji imali državnih prvaka i državnih reprezentativaca.

ŠRD Drava tradicionalno svake godine organizira druženje – natjecanje svojih aktivnih članova u domu na ušću Dunava i Drave.

Članovi društva imaju svoje prostorije u kojima se okupljaju . U njima se razmjenjuju ribolovna iskustva a naše kadete obučavamo kako loviti ribu i čuvati prirodu i riblji fond.

U planu društva je da u 2018. godini započnemo sa školom ribolova za kadete.

Close Menu