Ne ponovila se 2002!

 

Poplava

 

Dom na Ušću je na nešto višem terenu od drugih objekata, tako da voda nije doprla do naših prostorija. (nedostajalo je negdje oko 70 - 80 cm. Svi poplavljeni objekti na Ušću pretrpjeli su veliku materijalnu štetu na objektima, namještaju i sl.

Ovako je to izgledalo na našem objektu, a negdje na žalost ovako.