Tel: 091 449 9715

Ne ponovila se poplava 2002. 

Dom na Ušću je na nešto višem terenu od drugih objekata, tako da voda nije doprla do naših prostorija. (nedostajalo je negdje oko 70 – 80 cm. Svi poplavljeni objekti na Ušću pretrpjeli su veliku materijalnu štetu na objektima, namještaju i sl.

Ovako je to izgledalo na našem objektu, a negdje na žalost ovako.

Close Menu