Tel: 091 449 9715

REKREACIJSKO-ŠPORTSKI RIBOLOV DOZVOLJEN JE NA SLIJEDEĆIM RIBOLOVNIM VODAMA ZAJEDNICE ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH DRUŠTAVA – OSIJEK:

  • RIJEKA DUNAV – OD UŠĆA SAVULJE DO UŠĆA DRAVE (1347 – 1383 R/KM)
  • Rijeka Drava – od ušća u Dunav do ušća Karašice (0 – 29 r/km), i od 29. r/km do 61. r/km, desna strana
  • Stara Drava Josipovac, Višnjevac, Sarvaš, Bijelo Brdo, Halaševo, Damrina, Porić, Erdutski Dunavci – i sve bare dunavskog sektora,
  • Bajeri – Jezerca: Jug 2, Vladislavci, Zidine, Bizovac, Našički bajer, Kanal CS “Dvor” – Ernestinovo, Bobotksi kanal do granice s Vukovasrsko-srijemskom županijom i rijeka Vuka u granicama općine Vuka
  • Sve ribolovne vode u administrativnim granicama Grada Osijeka i općina Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka
  • REPROCITET na otvorenim tekućim vodama ZSRD-Osijek, D.Miholjac i Valpovo te Beli Manastir

Porić, Erdutski Dunavci – (ZABRANJEN SVAKI RIBOLOV OD 01. 02. – 31. 05.)

Close Menu