Tel: 091 449 9715

Kako nas pronaći?

1.

Osijek, u Sarvašu na semaforu skreće se lijevo, pa dolje prema šumi i sam put vas vodi do našeg Doma.

2.

Osijek, prolazi se Sarvaš, Bijelo Brdo i ispred Dalja prema putokazu za Aljmaš lijevo. Kada uđete u Aljamš ispred Svetišta skrenete lijevo te na kraju ulice desno prema Dunavu i sam put Vas vodi do našeg Doma.

Dom “Ušće” Športsko ribolovnog društva “Drava”- Osijek nalazi se na oko 400 metara od ulijevanja rijeke Drave u Dunav (nulti kilometar). Dom se nalazi na samoj obali Drave i prostire se na oko 1200 m2.

Godine 2002. formirano je Povjerenstvo za izgradnju Ušća, koje od tada do danas vodi brigu o nabavci sredstava potrebnih za izgradnji, opremanje i održavanje već urađenog. 

Povjerenstvo se sastoji od 5 članova s tim što je u radovima na objektima i održavanju do sada učestvovalo oko 20 članova kluba. Napominjemo da svi članovi rade dragovoljno i svaki novi član je dobro došao. Važno je napomenuti da je takvim radom izvrešno više od 80% svih izvedenih radova.

Po završetku Domovinskog rata pristupilo se izgradnji novih objekata od čega je do sada sa prikupljenim sredstvima iz donacije(najveći dio Grad Osijek) i puno uloženog dragovoljnog rada članova Društva završen jedan bungalov koji je u potpunosti i opremljen. Za izgradnju drugog bungalova pripreme su počele 2006. god. sa izradom temeljne deke, a 2007. god. je zgrada podignuta pod krov. Tijekom 2008. godine prisupilo se završnim radovima. Krajem 2008. godine zgrada je u potpunosti završena, a tijekom 4 mjeseca 2009. godine počelo je useljenje nabavljenog namještaja. Novi bungalovi – apartami u potpunosti su završeni i opremljeni, te su spremni su uporabu.

Close Menu